Djoanna Pungtilan - Researcher Profile


Department

College of Arts and Sciences

Assistant Professor I

Contact

Email Address: pungtilandjoanna@yahoo.com


Biography

Kasalukuyan siyang nagtuturo ng Filipino 1 at Filipino 2 sa Pampamahalaang Pamantasan ng Mariano Marcos, Kolehiyo ng Sining at Agham na may istatus na permanent at kabilang sa tatlumpo’t dalawang fakulti na bumubuo sa Departamento ng Lenggwahe at Literatura. Sa kanyang pananatili sa kolehiyo, naranasan niyang maging Tagapayo sa loob ng apat na taon mula June 2011 – April 2015 ng Kapisanan ng mga Mag-aaral sa Filipino at Literatura (KAMFIL), ang opisyal na organisasyon ng mga mag-aaral na nakaenrol sa Filipino at Literatura sa MMSU – Batac  Kampus.

May dalawampung taong karanasan na siya sa larangan ng pagtuturo mula sa iba’t ibang paaralang pribado at publiko sa mga kalapit na lugar na kanyang kinalakhan kung kaya’t naging bahagi na ng kanyang buhay at tungkuling sinumpaan ang humubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral na kanyang tinuturuan. Naranasan na rin niyang dumalo ng mga International, National, Regional, Local at Institutional na Pagpupulong, Kumperensya, Gawaing-Kapulungan at Pagsasanay na pinangasiwaan ng Commission on Higher Education (CHED), Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), Departamento ng Edukasyon (DepEd) at maging ang mga pribadong ahensya na nagsusulong sa pagkakaroon ng mataas na kalidad ng edukasyon at natatanging kasanayan ng mga guro sa pagtuturo.

Nagtapos siya ng Master of Arts in Education (MAEd) sa Filipino (Wika at Panitikan) sa taong 2012 sa MMSU – Paaralang Gradwado (MMSU – GS). Kumuha siya ng Batsilyer sa Sining ng Edukasyon (BSE), medyor sa Filipino at maynor sa Araling Panlipunan sa Pampamahalaang Pamantasan ng Mariano Marcos – Kolehiyo ng Edukasyong Pangguro (MMSU – CTE) sa taong 1993; nag-aral ng sekundarya, sa Pambansang Mataas na Paaralan ng San Nicolas sa taong 1989; at elementarya sa Mababang Paaralan ng Filipinas (Main Campus)  sa taong 1985.

Siya ay tubong San Nicolas, Ilocos Norte at pinalad na makapag-asawa ng taga-Lungsod ng Batac sa katauhan ni G. Basilio M. Pungtilan.  Sila ay biniyayaan ng isang anak na babae, si Jobelle Iona D. Pungtilan.

Research Involvement

RoleResearch Title
Co-WorkerPagbuo at Pagbalideyt ng Batayan at Sanayang Aklat sa Filipino 1 at 2

Research Publication