Nelie Salvador - Researcher Profile


Department

College of Arts and Sciences

Associate Professor V

Contact

Email Address: marjenc.salvador@yahoo.com


Biography

Associate  Professor V   sa Pampamahalaang Pamantasan ng Mariano Marcos, Kolehiyo ng Sining at Agham (CAS), Batac City  kung saan siya ay kasalukuyang nagtuturo.  Dating Research Coordinator ng Departamento ng Filipino, naging tagapayo ng  klase ,  tagapayo ng Kapisanang Inang Wika (KIW) na ngayon ay Kapisanan ng mga Mag-aaral sa Filipino at Literatura (KAMFIL), naging  coordinator din  ng mga Gawaing Mag-aaral (SAC), dating tserman/puno ng departamento ng Filipino sa Kolehiyo ng Sining at Agham, Batac City, naging  coordinator ng Ph. D. In Linguistics sa Paaralang Graduwado, Lungsod ng Laoag,  naging  tagapayo, miyembro at reader critic   ng ilang mga estudyanteng nagsasagawa ng thesis at disertasyon sa naturang  Paaralang Graduwado .

Ko-awtor ng mga aklat na pinamagatang Komunikasyon sa Akademikong Filipino (Batayang Aklat  sa Filipino I sa antas tersyarya)  at Kalatas: Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik (Batayang Aklat sa Filipino 2 sa antas tersyarya).

Naging tagapagsanay  ng mga gurong  nais magpakadalubhasa sa Filipino  sa ilalim ng programa ng DepEd.

Naging iskolar  sa Espeyal na Kurso na itinaguyod ng Komisyon ng Wikang Filipino at Pamantasang Normal ng Pilipinas.

Naging Paper Presenter din   sa ating unibersidad (MMSU), ganun din sa  Pambansang Kumperensiya  na ginanap sa Saint Louis University, Baguio City  at  The Joint International Conference of the Pan- Asian Consortium  of Language Teaching Societies (PAC)  and the Philippine Association for Language Teaching, Inc. (PALT)  na ginanap sa  University of  San Jose Recoletos, Cebu City, Philippines,

Natapos niya ang 36 yunit sa kursong Doctor of Education major in management (Ed.D Management) sa  naturang paaralan  (MMSU-GS) Lungsod ng Laoag kung saan din siya kasalukuyang nagtuturo. Nagtapos ng Doctor of Philosophy , espesyalisasyon sa Applied Linguistics (Ph.D in Applied Linguistics) sa nasabing pamantasan sa taong 2008 at Master of Arts in Education espesyalisasyon sa Filipino ( MAEd in Filipino )noong 1999. Nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Education (BSE) medyor sa Filipino at maynor sa Araling Panlipunan sa MMSU, College of Education (MMSU-CE) na ngayon ay MMSU, College of Teacher Education (MMSU-CTE).  at ng sekondarya naman sa MMSU, Institute of Arts and Design (MMSU-IAD)  noong 1986 bilang isa sa mga STUDENTS WITH DISTINCTION at isa sa mga TOP TEN STUDENTS sa naturang paaraalan. Nagtapos siya ng elementarya sa Paoay  Central Elementary School  sa Paoay , Ilocos Norte noong 1982 bilang 5th honors.

Kasalukuyan siyang study leader   sa isang research na may pamagat na Pagbuo at Pagbalideyt ng Batayang Sanayang aklat sa Masining na Pagpapahayag at co-researcher naman sa  Pagbuo at Pagbalideyt ng Batayang Sanayang Aklat sa Panitikan ng Pilipinas.

Research Publication

Citations

Patents